Nagrajenci za leto 2006

Minimize

Nagrada zlati znak ZRC

Dr. Marjeta Šašel KosDr. Marjeta Šašel Kos Široki raziskovalni področji dr. Marjete Šašel Kos sta latinska epigrafika in antični literarni viri za zgodovino balkanskega in srednjeevropskega prostora. Posebej se posveča antični mitologiji, religiji, prometu, geografskim vprašanjem, vojaški in upravni zgodovini.
Izdala je pet znanstvenih monografij. Vsa njena pomembna znanstvena dela so dvojezična (slovensko - angleška) oziroma samo v angleščini s posebnimi slovenskimi izdajami ali priredbami. Poseben izraz znanstvene kakovosti in aktualnosti, ob hkratni skrbi za pretok informacij, je tudi velika citiranost del na mednarodnem nivoju. V letu 2005 je Marjeta Šašel Kos objavila v angleščini knjigo Appian and Illyricum, ki je izšla v seriji Situla (založnik Narodni muzej Slovenije). Monografija je sad raziskav, ki so potekale več kot dve desetletji. Izhodišče za delo je bil komentar Ilirske zgodovine, ki jo je sredi 2. st. po Kr. napisal rimski zgodovinar Apijan. Ilirska zgodovina je eno od poglavij njegove obsežne Zgodovine ter eden najpomembnejših virov za antično zgodovino Balkana. Marjeta Šašel Kos v knjigi obravnava zgodovino celotnega Balkana med 3. st. pr. Kr. do 1. st. po Kr. Uspela jo je poglobljeno predstaviti na podlagi razpršenih, neenotnih in predvsem pomanjkljivih pisnih virov iz antike ter ogromnega števila sodobnih preglednih in parcialnih študij. Monografije, ki zajemajo tako široko problematiko v prostoru in času, so izjemno redke v slovenskem in tudi internacionalnem zgodovinopisju. Knjiga Apijan in Ilirik je pisana v angleščini, saj je enakovredno namenjena tako raziskovalcem iz držav jugovzhodne Evrope kot tudi široki svetovni znanstveni javnosti. Umešča se torej v svetovni znanstveni prostor kot vrhunsko in temeljno referenčno delo, hkrati je spodbuda za številne nove raziskave. 

Nagrada srebrni znak ZRC

Dr. Jure GombačDr. Jure Gombač Središčni problem, s katerim se v svojem delu ukvarja dr. Jure Gombač, so migracije iz koprskega okraja v Italijo, še posebej tiste med letoma 1954 in 1957.
Svojo raziskavo gradi s pomočjo temeljnih teoretičnih izhodišč za preučevanje migracij, empirični del pa se opira na popis osebnih podatkov ljudi iz okraja Koper, tj. slovenskega dela cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, ki jim je Londonski memorandum (6. oktobra 1954) dal možnost optiranja. S pomočjo popisa arhivskih podatkov in dokumentacije o migrantih, ki ga je avtor opravil v Pokrajinskem arhivu v Kopru ter njihove statistične obdelave, se je dokopal do relevantne in avtentične informacijske baze, s tem pa je v središče raziskave postavil konkretnega izseljenca z njegovimi problemi, izzivi in odločitvami. Na tukajšnje (slovensko) migracijsko prizorišče prinaša številne novosti metodološke, vsebinske in teoretske narave. Neposredno delo na primarnih virih in uspešna raba metodološko teoretskih migracijskih modelov v interpretativni fazi zagotavljajo nove, pronicljive poglede v razumevanju povojnega dogajanja v prostoru, ki ga avtor obravnava. Kvaliteto njegovega dela potrjuje dejstvo, da bo knjiga izšla tudi v italijanskem jeziku. Jure Gombač je tudi avtor številnih izvirnih znanstvenih člankov, rezultate svojih raziskav pa je predstavil tudi na domačih in mednarodnih konferencah.