Dr. Marjeta Šašel Kos

Nagrada Zlati znak ZRC SAZU za raziskovalni opus latinske epigrafike in antičnih literarnih virov za zgodovino balkanskega in srednjeevropskega prostora.