Dr. Janez Dular

Nagrada Zaslužni raziskovalec ZRC SAZU za prispevek k razvoju in napredku slovenske arheološke znanosti, zlasti na področju preučevanja bronaste in železne dobe v jugovzhodnih Alpah, zahodni Panoniji in severozahodnem Balkanu.