Dr. Darja Mihelič

Nagrada Zlati znak ZRC SAZU za raziskave na področju historičnih ved s poudarkom na starejši zgodovini, zgodovini srednjeveškega Primorja, gospodarski in socialni zgodovini ter vprašanjih predmodernega zgodovinopisja.