Nagrajenci za leto 2008

Minimize

Nagrada zlati znak ZRC

Prof. dr. Igor GrdinaProf. dr. Igor Grdina je bil od leta 1989 do 2004 zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; kjer je predaval starejšo in novejšo slovensko književnost, od leta 2004 pa poteka njegovo znanstvenoraziskovalno delo na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Njegova bibliografija obsega prek 734 enot; njegova dela so dosegljiva tudi v nemškem, angleškem, madžarskem, češkem in poljskem jeziku. Napisal je 8 znanstvenih monografij (ali pomembnih poglavij v njih); posebej gre omeniti prvo politično zgodovino Slovencev v obdobju 1860-1918, znanstvenokritično izdajo Brižinskih spomenikov. Je glavni urednik in vodja projekta komentirane izdaje Zbranih del Primoža Trubarja, ki je doslej izpeljan do polovice. Izjemno dragocena je  njegova skrb za odkrivanje in ohranjanje slovenske glasbene preteklosti. O mednarodni odmevnosti znanstvenoraziskovalnega dela Igorja Grdine pričajo tudi njegovi izjemni rezultati v mednarodnem prostoru. 

Nagrada srebrni znak ZRC

Dr. Marijan DovičDr. Marijan Dović rojen v Zagrebu, je leta 1999 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz primerjalne književnosti in slovenščine. Od leta 2000 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; leta 2003 je magistriral, 2006 pa doktoriral pod mentorstvom Marka Juvana. Že med študijem je objavljal v časopisih in znanstvenih revijah ter sodeloval na konferencah, pri čemer se je intenzivneje ukvarjal z literarnim kanonom, s teorijo vrednotenja, sodobno sistemsko teorijo literature in teoretičnimi in zgodovinskimi raziskavami avtorja in avtorstva. Dovič se uvršča med najprodornejše in najbolj delavne strokovnjake za literaturo, ne le v svoji generaciji. V svoji prvi znanstveni monografiji Sistemske in empirične obravnave literature (2004) je prvi pri nas celostno in kritično predstavil sistemsko paradigmo literarne znanosti. V doktorski disertaciji Slovenski pisatelj: Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu, pa je njeno metodologijo že uspešno preskusil ob zgodovinsko-sociološki analizi razvoja pisateljske vloge na Slovenskem od 18. do 21. stoletja. Dovič je poleg dveh znanstvenih monografij pripravil in uredil še simpozijski zbornik o avantgardistu Antonu Podbevšku, monografijo o Janezu Trdini ter elektronsko izdajo Zbranih pesmi Antona Podbevška.

Nagrada častni član ZRC SAZU

Prof. dr. Reinhard StrohmProf. dr. Reinhard Strohm sodi med vrhunske strokovnjake na področju historične muzikologije, od srednjega veka do 19. stoletja. Že skoraj deset let redno sodeluje z Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU in prispeva k ugledu in uveljavitvi Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti doma in v svetu. Prof. dr. Reinhard Strohm, rojen v Münchnu, predava na najelitnejših univerzah v Veliki Britaniji) in Združenih državah Amerike. Njegovo zadnje delovno mesto je bila profesura na Oxfordski univerzi. Kot gostujoči predavatelj oz. prejemnik raziskovalnih štipendij je daljša obdobja deloval tudi v Rimu,Toursu, Chicagu in na Dunaju. V letih 1970 do 1982 je sodeloval pri projektu izdaje zbranih del Richarda Wagnerja v Münchnu, kjer je pridobil veliko strokovnih in organizacijskih izkušenj, ki jih nesebično in radodarno posreduje drugim, tudi urednikom naše nacionalne zbirke starejše glasbene literature, Monumenta artis musicae Sloveniae, ki jo izdaja Muzikološki inštitut ZRC SAZU. Prof. Strohm je nosilec številnih odlikovanj in član dveh uglednih akademij: Britanske akademije (od 1993) in Akademije znanosti v Göttingenu. Je aktiven in vpliven član ter svetovalec strokovnih združenj kot so Mednarodno muzikološko društvo, Händlov inštitut v Londonu, Bach Network v Združenem kraljestvu, Center za kulturne študije pri Avstrijski akademiji znanosti itd. V okviru Evropske znanstvene fundacije je bil ustanovitveni član in vodja petletnega projekta »Glasbeno življenje v Evropi, 1600-1900«, v katerem je prav na njegovo vabilo v segmentu opere sodeloval tudi Muzikološki inštitut ZRC SAZU. V letih 2003 in 2008 je prof. Reinhard Strohm podaril knjižnici Muzikološkega inštituta ZRC SAZU več kot 1000 knjig iz svoje zasebne strokovne knjižnice. 
Bibliografija profesorja Strohma je obsežna in njegova dela temeljnega in prelomnega pomena za razvoj stroke - najsi gre za razvoj evropske srednjeveške glasbe v njenem družbenem kontekstu, razvoj operne glasbe v vseh njenih glasbenih in izvenglasbenih aspektih ali pa za modernistične in postmodernistične razprave o glasbeni historiografiji.