XXX. generacije znanosti – nagrade za leto 2023

Minimize

Nagrada zlati znak ZRC SAZU – dr. Jana Horvat

 

Dr. Jana Horvat

Izredna članica SAZU dr. Jana Horvat, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

Jana Horvat je že z magistrsko študijo o antičnemu Navportumu dokazala, da se zaveda izzivov slovenske antične arheologije. S tem je nadaljevala v doktorski disertaciji z analizo ostankov zgodnjerimskega naselja na Serminu pri Kopru, s katero je osvetlila procese romanizacije v severozahodni Istri. V naslednjih letih je svoj raziskovalni interes razširila na proces romanizacije v jugovzhodnih Alpah in značilnosti poselitve ter urbanizacije v rimski dobi v prostoru med severnim Jadranom in Panonijo. Poleg naštetega kaže izpostaviti tudi njeno dolgoletno ukvarjanje z antično Poetoviono, pri čemer je v poglobljene študije arheološke materialne kulture in tudi v terensko delo pogosto vključevala specialiste drugih strok.
Tudi sicer se je Jana Horvat z leti uveljavila kot ena osrednjih strokovnjakinj slovenske antične arheologije v domačih in tujih strokovnih krogih. Njeni znanstveni dosežki so prispevali k večji prepoznavnosti matičnega Inštituta za arheologijo ter celotnega ZRC SAZU kot osrednje slovenske humanistične ustanove.Nagrada srebrni znak ZRC SAZU – Dr. Katarina Bačnik


Dr. Katarina Bačnik

Dr. Katarina Bačnik, Nacionalni inštitut za biologijo

Že kot študentka je med raziskovalnim delom na Univerzi v Freiburgu s skupino kolegov odkrila nov mehanizem delovanja encima in odkritje objavila v reviji Science. Leta 2017 je začela delati kot mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Med doktorskim študijem je poglabljala svoja znanja s področja virologije, molekularnih metod za zaznavanje virusov ter bioinformatike. V doktorski disertaciji se je posvetila zaznavanjem virusnih genomov v kompleksnih vzorcih, kot so odpadne vode, hepatopanreas nevretenčarjev in celične linije za proizvodnjo bioloških zdravil v biofarmacevtski industriji. Sodelovala je tudi pri raziskavi uporabe pajkovih mrež za zaznavanje okoljske DNA, ki je potekala z Biološkim inštitutom Jovana Hadžija ZRC SAZU. Izsledke svojih raziskav je uporabila za vzpostavljanje pilotnega monitoringa virusa SARS-CV-2 v slovenskih odpadnih vodah. Bila je tudi članica Znanstvene redakcije Radia Študent, kjer je pripravila več kot 50 radijskih prispevkov in tako izdatno prispevala h komuniciranju znanosti. 


 

Nagrada modri znak ZRC SAZU – Franjo Drole


Franjo Drole

Franjo Drole, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU je zaposlen od leta 1986. Po izobrazbi je geodetski tehnik, njegova raziskovalna strast pa so kraške jame. Glavno področje njegovega dela je izmera jam, s katero se povezujejo tudi druge dejavnosti, povezane s kartografijo in speleologijo. Skrbi tudi za urejanje in posodabljanje Katastra jam. Je izjemen organizator, ob tem pa ga odlikuje tudi tehnična spretnosti in iznajdljivost. Skrbi tudi za vzdrževanje stavbe Inštituta za raziskovanje krasa s pripadajočimi objekti. S svojimi veščinami pomaga pri raziskovalnem delu drugim inštitutom, že dolga leta pa sodeluje pri geodetskem merjenju površine Triglavskega ledenika, ki ga izvaja Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Spretno tke družabne vezi s sodelavci, službena družabna srečanja pa so zaradi njegovega smisla za humor in pozitivne energije prijetnejša.Nagrada modri znak ZRC SAZU – Tanja Valte


Tanja Valte

Tanja Valte, Pomočnica direktorja ZRC SAZU

S svojimi organizacijskimi sposobnostmi se je izkazala že kot strokovna sodelavka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. To je bil razlog, da je v okviru Uprave ZRC prevzela skrb za administrativno spremljanje nacionalnih raziskovalnih projektov. Sodelavci – za nagrado modri znak so jo predlagali pravi vsi inštituti in Založba ZRC – so prepričani, da bodo prav zaradi njenega skrbnega in predanega dela vsi projektni predlogi tehnično brezhibni in zgledni, poročanje o rezultatih raziskav pa v skladu s predpisanimi zahtevami. Pri nagrajenki velja posebej poudariti njeno dosegljivost in odzivnost. Tudi v najbolj napetih trenutkih svoje delo opravlja potrpežljivo, umirjeno, spodbudno in z veliko mero dobronamernosti ter sodelovalnosti. Z vsem naštetim Tanja Valte prispeva k stabilnosti in organiziranosti, pa tudi k notranji fleksibilnosti in sproščenosti naše raziskovalne ustanove.