XXVI. generacije znanosti – nagrade za leto 2019

Minimize

Nagrada srebrni znak ZRC SAZU

Dr. Janoš Ježovnik

Dr. Janoš Ježovnik je raziskovalec s široko paleto znanj. Poleg izjemne pismenosti in razgledanosti ga odlikujeta tudi dar za organizacijo in delo v skupini. Svoje osnovno zanimanje za raziskovanje slovenskih narečij dopolnjuje z raziskovanjem problematike elektronskih slovarjev, retrodigitalizacije natisnjenih slovarjev ter pretvorb in kombiniranja različnih vrst slovarskih baz.

Njegova doktorska disertacija Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščine je nadpovprečen izdelek, ki sloni na terenskem delu na narodnostno in politično zelo občutljivem (ter redko poseljenem) območju. Čeprav sam ne izvira iz pokrajine, katere narečje je raziskoval, mu je uspelo zbrati pripovedi 27 informatork in informatorjev iz desetih krajev zahodne Beneške Slovenije, kar pokriva vse območje narečja. Njegova doktorska disertacija izkazuje izjemno metodološko doslednost in prepričljivo poznavanje raziskovalnih standardov sodobne dialektologije. Gre za izrazito inovativno delo, ki je hkrati prva obsežna primerjalna raziskava glasovnih in naglasnih značilnosti terskih govorov – najzahodnejšega slovenskega narečja.

Nagrada častna članica ZRC SAZU

Dr. Heidemarie UhlDr. Heidemarie Uhl je znanstvena svetnica na Inštitutu za kulturne študije in zgodovino gledališča na Avstrijski akademiji znanosti ter predavateljica na univerzah na Dunaju in v Gradcu. Raziskovalno se ukvarja s konstrukcijami identitet v Srednji Evropi v 19. in 20. stoletju, nacionalsocializmom in holokavstom v Avstriji ter izbranimi poglavji evropske kulturne zgodovine 19. in 20. stoletja.

Med številnimi publikacijami, katerih avtorica ali soavtorica je, velja izpostaviti predvsem študije o srednjeevropski zgodovini, (pre)oblikovanju spomina na travmatična obdobja evropske zgodovine 19. in 20. stoletja ter razprave o nastanku in razvoju srednjeevropskih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov.

Z različnimi raziskovalnimi in projektnimi skupinami Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU sodeluje že dve desetletji. Med drugim je zaslužna tudi za to, da so raziskovalke in raziskovalci ZRC SAZU prek Inštituta za kulturne študije in zgodovino gledališča navezali stike z Avstrijsko akademijo znanosti in drugimi njenimi inštituti. Bila pa je tudi mentorica eni od naših mlajših kolegic.

 

Nagrada modri znak ZRC SAZU

Kata Cvetko BarićKata Cvetko Barić je vpeta v delo Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca že štiri desetletja, v novejšem času pa sodeluje tudi z raziskovalci z drugih inštitutov. Kot vodja laboratorija je že kmalu dosegla popolno samostojnost in zavidljivo mojstrstvo pri pripravi preparatov. Z leti se je na njenem poklicnem področju razvijala strojna oprema in izdelava preparatov je postala bolj avtomatizirana, toda kakovost izdelka je še vedno odvisna od spretnosti, natančnosti in osebne zavzetosti tehnika. Priprava preparata pri raziskovanju grebenskih organizmov – predvsem koral in spongijev – pomeni, da je treba iz apnenca izdelati zbruske v točno določeni smeri glede na smer rasti organizma. Še večja natančnost je potrebna pri foraminiferah, kjer mora presek potekati natančno čez začetno kamro – le nekaj milimetrov od velike hišice. Iz mehkejših kamnin, na primer laporjev, pa je treba foraminifere in druge fosile znati izolirati tako, da lahko opazujemo njihovo obliko in strukturo v treh dimenzijah.

Kolegico Kato Cvetko Barić so pri njenem delu vsa leta odlikovali izjemna zavzetost, vestnost, natančnost in učinkovitost, predvsem pa kolegialnost.