Častni član ZRC SAZU

Minimize

Za leto 2020

Za leto 2019

Za leto 2017

Za leto 2016
 • Prof. Liu Hong za uspešno sodelovanje in prizadevanja za uveljavitev in prenos znanja slovenskih krasoslovcev na prostor Kitajske.

Za leto 2014

 • Dr. Karl Kaser za izjemno zgodovinsko-antropološko raziskovalno delo na področju jugovzhodne Evrope.
Za leto 2013
 • Dr. Naško Križnar za vizualne raziskave, utemeljitev slovenskega znanstvenega filma in uveljavitev Avdiovizualnega laboratorija ZRC SAZU.

Za leto 2011

Za leto 2010

Za leto 2009

 • Akad. dr. Milko Matičetov za raziskave ljudskega slovstvenega izročila in umestitev Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU na srednjeevropski zemljevid.

Za leto 2008

 • Prof. dr. Reinhard Strohm za sodelovanje z Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU in prispevek k ugledu in uveljavitvi ZRC SAZU v muzikološki strokovni javnosti.

Za leto 2005

 • Akad. dr. Ivan Gams za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate in delovanje, s katerim je bistveno prispeval k mednarodni uveljavitvi Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU.

Za leto 2004

 • Prof. Paul Parin za znanstvene dosežke na področju etnopsihoanalize, psihoanalize in antropologije ter podporo ZRC SAZU.

Za leto 2003

 • Dr. Branko Marušič za uveljavitev slovenskega zgodovinopisja in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU v Italiji.

Za leto 2002

Za leto 2001

 • akad. dr. Emiljan Cevc za pionirske raziskave slovenskega srednjeveškega kiparstva in uveljavitev Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU.  

Za leto 1999

 • George Soros za zasluge pri uveljavljanju pomena znanosti za razvoj odprte, demokratične družbe, njegovo podporo intelektualnim dejavnostim srednje in jugovzhodne Evrope ter za podporo raziskovalkam in raziskovalcem ZRC SAZU.

Za leto 1997

 • Dr. Mitja Brodar za življenjsko delo, s katerim je utemeljil in uveljavil slovensko paleolitsko arheologijo in prispeval k prepoznavnosti Inštituta za arheologijo in ZRC SAZU.

Za leto 1996

Za leto 1995

 • Dr. Zmaga Kumer za proučevanje slovenske ljudske pesmi in uveljavitev Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

Za leto 1994

 • Akad. dr. France Bernik za življenjsko delo na področju literarne zgodovine in zasluge pri ustanovitvi ZRC SAZU.
 • Simon Wiesenthal za razgaljanje nacističnih zločinov ter pomoč pri raziskovanju  antisemitizma in holokavsta v Sloveniji.