Zlati znak ZRC SAZU

Minimize

Za leto 2022

 • Dr. Matej Šekli
Za leto 2021

Za leto 2020

Za leto 2018

Za leto 2017

Za leto 2016
 • Dr. Kozma Ahačič za odmevne znanstvene rezultate s področja zgodovine slovenskega jezika in vsebinsko ter oblikovno zamisel portala Fran.

Za leto 2015

 • Dr. Tanja Pipan za raziskave biologije epikraške favne in epikraškega habitata.

Za leto 2014

 • Dr. Drago Kladnik za raziskave terasiranih pokrajin in problematike zemljepisnih imen.

Za leto 2013

 • Dr. Marko Juvan za raziskave slovenske književnosti 19. in 20. stoletja in primerjalnih kontekstov: literature romantike, postromantike, realizma, modernizma in postmodernizma.

Za leto 2012

Za leto 2011

 • Dr. Krištof Oštir za vrhunske znanstvene rezultate na področju daljinskega zaznavanja in geografskih informacijskih sistemov.

Za leto 2010

 • Dr. Darja Mihelič za raziskave na področju historičnih ved s poudarkom na starejši zgodovini, zgodovini srednjeveškega Primorja, gospodarski in socialni zgodovini ter vprašanjih predmodernega zgodovinopisja.

Za leto 2009

 • Dr. Blaž Resman za raziskave beneškega kiparstva poznega 17. in prve polovice 18. stoletja.  

Za leto 2008

 • Ddr. Igor Grdina za izjemno raziskovalno delo na področju slovenske zgodovine, kulturne zgodovine in slovenske književnosti.

Za leto 2007

 • Dr. Marina Gržinić Mauhler za vrhunske raziskave polpreteklih in sedanjih procesov postmodernistične in postsocialistične umetnosti, kulture in družbe.

Za leto 2006

 • Dr. Marjeta Šašel Kos za raziskovalni opus latinske epigrafike in antičnih literarnih virov za zgodovino balkanskega in srednjeevropskega prostora.

Za leto 2005

Za leto 2004

 • Dr. Roberto Dapit za dokumentiranje pripovednega izročila, krajevnih in osebnih imen, šeg in mitologije zlasti v Reziji, Terski dolini in dolini Nadiže.

Za leto 2003

 • Dr. Ana Lavrič za umetnostnozgodovinske raziskave ljubljanske stolne cerkve sv. Miklavža.

Za leto 2002

 • Dr. Ivan Šprajc za vrhunske raziskovalne dosežke na področju arheoastronomije.

Za leto 2001

 • Mirko Ramovš za raziskave slovenskega plesnega izročila.
 • Dr. Tomaž Mastnak za raziskovalno delo na področju zgodovine politične misli in politične filozofije.

Za leto 2000

 • Dr. Marjan Drnovšek za temeljne študije o zgodovini slovenskega izseljenstva in fenomena slovenskih migracij v širšem evropskem kontekstu.

Za leto 1999

Za leto 1998

Za leto 1997

 • Dr. Ivan Turk za znanstvenoraziskovalno delo s področja arheologije, s poudarkom na nahajališču Divje babe I in znanstveno obdelavo prazgodovinske piščali.

Za leto 1996

Za leto 1995

Za leto 1994

 • Dr. Ferdo Gestrin za izjemno delo na področju slovenske gospodarske zgodovine in uveljavitev ZRC SAZU v sredozemskem prostoru.