Srebrni znak ZRC SAZU

Minimize

Srebrni znak, do 2004 podeljen kot zlati znak za odmevni doktorat

Za leto 2022

 • Dr. Maruša Goluža
Za leto 2021

Za leto 2020

Za leto 2019

Za leto 2018

Za leto 2017

Za leto 2016
 • Dr. Aleš Marsetič za inovativne raziskovalne dosežke na področju geometričnih popravkov podatkov daljinskega zaznavanja.

Za leto 2015

Za leto 2014

 • Dr. Marjanca Ajša Vižintin za disertacijo Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli.

Za leto 2013

Za leto 2012

 • Dr. Katarina Šter za študijo o poznosrednjeveški recepciji koralnega enoglasja Žičke kartuzije.

Za leto 2011

 • Dr. Luka Vidmar za študijo o strukturi in funkciji pisem iz literarnoprerodne korespondence Žige Zoisa.

Za leto 2010

 • Dr. Mitja Prelovšek za razpravo o speleogenetskih procesih, dejavnikih in oblikah v epifreatični coni.

Za leto 2009

 • Dr. Matija Zorn za študijo o recentnih geomorfnih procesih na rečno-denudacijskem reliefu porečja Dragonje.

Za leto 2008

 • Dr. Marijan Dović za razpravo o razvoju vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu.

Za leto 2007

 • Dr. Miha Preinfalk za študijo o genealoški in socialni podobi Auerspergov v srednjem in novem veku.

Za leto 2006

 • Dr. Jure Gombač za razpravo o migracijskih gibanjih v slovenski Istri v luči londonskega memoranduma.

Za leto 2004

 • Dr. Klemen Klun za študijo o dekalogu v judovski in krščanski filozofiji.

Za leto 2003

 • Dr. Matija Ogrin za študijo o teoriji in praksi literarnega vrednotenja na Slovenskem od 1918 do 1945.

Za leto 2002

 • Dr. Miklavž Komelj za interdisciplinarne raziskave  toskanskega slikarstva prve polovice 14. stoletja.

Za leto 2001

Za leto 2000

 • Dr. Metoda Kokole za izjemno študijo o življenju in delu skladatelja Isaaca Poscha.
 • Dr. Boris Golec za študijo o družbi v mestih in trgih Dolenjske in Notranjske od poznega srednjega veka do sredine 18. stoletja.

Za leto 1999

 • Dr. Tomo Virk za razpravo o slovenskem romanu in Evropi v dobi postmodernizma.
 • Dr. Matjaž Vesel za razpravo o Kuzanskem in konstituciji univerzuma moderne znanosti.

Za leto 1998

 • Dr. Petra Svoljšak za dosežke na področju raziskovanja slovenskega zgodovinskega spomina o prvi svetovni vojni.

Za leto 1997

 • Dr. Boris A. Novak za študijo o recepciji romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji.
 • Dr. Danilo Šuster za razpravo o sodobni teoriji modalnosti – protidejstveni odvisnosti in vzročnosti.

Za leto 1996

Za leto 1995

 Za leto 1994

 • Dr. Špela Goričan za paleontološke raziskave jurskih in krednih radiolarijev iz Budvanske cone Dinaridov.