O Generacijah

ZRC SAZU prireja Generacije znanosti od leta 1995. Na njih vsako leto podeli nagrade za znanstvene dosežke v preteklem letu. Ta javna prireditev je posvečena raziskovalkam in raziskovalcem s področja humanistike – ne le z ZRC SAZU, temveč tudi z drugih raziskovalnih ustanov doma in po svetu.

Namen prireditve je ustvarjalno izraziti zavest ZRC SAZU, da je za raziskovalno delo treba spodbuditi interes najširše javnosti. Projekt torej ustreza trajni programski usmeritvi ZRC SAZU v okviru njegovih prizadevanj za promocijo znanstvenega dela in aktivno vlogo v družbi.

Generacije znanosti ustvarjajo vrhunski režiserji, glasbeniki, igralci in drugi umetniki.  Kombiniramo izvirne predstavitvene prijeme s področja dramatike, ustvarjalnosti in literature s sodobnimi načini predstavitve raziskovalnih rezultatov. Pri tem izkoriščamo vse mogoče tehnične možnosti, da bi čim bolj nazorno ter predvsem kratkočasno predstavili svoje delo.

Cilj prireditve je torej znanstvene dosežke s področja humanistike, družboslovja, pa tudi naravoslovja, predstaviti najširši slovenski javnosti. Ta koncept je bil uspešno predstavljen tudi na Unescovi konferenci v Pragi, spomladi leta 1999.