Generacije znanosti 2023

Minimize

Razumeti pomeni biti svoboden.
(Baruch Spinoza)


Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU / več kakor 70 let / (1947–) 1951–2021 (–2022)

Z LJUDMI O LJUDEH

Na začetku Levstikovega Martina Krpana (1858) je zapisano: »Močilar mi je časi kaj razkladal od nekdanjih časov, kako so ljudje živeli in kako so imeli to in to reč med sabo.« Danes etnologi, folkloristi in kulturni antropologi v Inštitutu za slovensko narodopisje raziskujemo, kako so ljudje živeli, živijo in kako bodo morda živeli v prihodnje in imeli to in to reč med sabo in s svetom.

Začetki inštituta segajo v leto 1947, ko je bila pri Akademiji znanosti in umetnosti ustanovljena Komisija za slovensko narodopisje. Iz nje je leta 1951 nastal inštitut, ki ohranja izvirno ime, a se ukvarja z vedno novimi raziskovalnimi vprašanji. S predhodniki nas veže temeljno raziskovanje – takrat ljudske, tradicijske kulture, danes pa dediščine in kulture vsakdanjika. Sprašujemo se o človekovem delovanju in sobivanju, pojasnjujemo, zakaj kuhamo, praznujemo, pripovedujemo, kaj verjamemo…


Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU – 50 let

Začetki Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU segajo v leto 1947, ko je France Stele pri Inštitutu za zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti ustanovil Sekcijo za zgodovino umetnosti in s tem tlakoval pot razvoju osrednje znanstvenoraziskovalne inštitucije s področja umetnostne zgodovine v slovenskem prostoru. 28. novembra 1972 se je s sklepom predsedstva Slovenske akademije znanosti in umetnosti sekcija preoblikovala v samostojni umetnostnozgodovinski inštitut, ki se je 20. marca 1975 poimenoval po Francetu Steletu. Danes mednarodno uveljavljeni inštitut že od ustanovitve dalje povezuje vodilne raziskovalke in raziskovalce umetnostne zgodovine v slovenskem prostoru, ki vsebinsko pokrivajo vse umetnostne zvrsti, od arhitekture, kiparstva in slikarstva do urbanizma in fotografije, posegajo pa tudi na področja, kot so provenienca, zgodovina stroke in spomeniškovarstvena vprašanja, v ospredju zanimanja pa so tudi doslej spregledani umetnostni pojavi ter slabo ali še neraziskane tematike.


 
Priznanje ZASLUŽNI RAZISKOVALEC ZRC SAZU

lahko prejmejo upokojene raziskovalke in upokojeni raziskovalci ZRC SAZU za vrhunske raziskovalne rezultate.

Več ...

Utrinki z odra GZ

  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects