Generacije znanosti 2020 – Znanost in svoboda

Minimize

Razumeti pomeni biti svoboden.
(Baruch Spinoza)

Čeprav je občutenje dvoma in negotovosti neločljivi del raziskovalnega procesa, potrebuje (tudi) znanost trdne temelje. Več trdnih temeljev. Prvega predstavljajo osnovni materialni pogoji, drugega naklonjeno družbeno okolje, že na tretje mesto pa bi lahko uvrstili avtonomno samorefleksijo. Ob elementarnem prepričanju v nenehno spreminjanje vesolja in celotnega univerzuma potrebuje znanost tudi svobodo – svobodo za obrambo pred nevednostjo ter neumnostjo in svobodo za potrjevanje, ki ga omogoča dialog z drugimi.

V okvir slednjega sodi tudi (javno) priznanje in nagrajevanje tistih, ki s svojim delom kakor koli izstopajo. Ker se tega zavedamo tudi na ZRC SAZU, smo pred četrt stoletja začeli podeljevati priznanja in nagrade. Rodila se je prireditev Generacije znanosti, katere namen ni samo predstavljanje izjemnih raziskovalk in raziskovalcev, temveč predstavljanje znanosti s perspektive posameznika.

Četrt stoletja kasneje je naše poslanstvo ogroženo. Po petindvajsetih podelitvah priznanj in nagrad smo morali fizično prisotnost na prireditvi omejiti na nagrajenki in nagrajenca, njihove najbližje, na predstavnike notranjih javnosti in na tiste, ki nam podelitev pomagajo izpeljati. Po zaslugi Televizije Slovenija, ki je z nami od vsega začetka, dogajanje 27. avgusta 2020 zvečer ne bo obsojeno zgolj na slikovne beležke pametnih telefonov, temveč bo ohranjeno v obliki profesionalne reportaže, ki si jo bo mogoče ogledati tudi naknadno. Tudi zato smo v času omejenega gibanja Televiziji Slovenija hvaležni, saj nas njeno neodvisno delovanje spomni na simbolno vrednost te ustanove, katere avtonomija je enaka avtonomiji znanosti.

  Oto Luthar
Priznanje ZASLUŽNI RAZISKOVALEC ZRC SAZU

lahko prejmejo upokojene raziskovalke in upokojeni raziskovalci ZRC SAZU za vrhunske raziskovalne rezultate.

Več ...

Utrinki z odra GZ

  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects