Generacije znanosti 2022 – Znanost in svoboda

Minimize

Razumeti pomeni biti svoboden.
(Baruch Spinoza)ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA ZRC SAZU – NA SLEDI PRETEKLOSTI ŽE 50 LET

Začetki Zgodovinskega inštituta Milka Kosa segajo v leto 1947, ko je bila kot del Inštituta za zgodovino ustanovljena Sekcija za občo in narodno zgodovino. Prvi upravnik Inštituta za zgodovino in načelnik sekcije je postal dr. Milko Kos. Leta 1972 je sekcija postala samostojen inštitut z imenom Inštitut za občo in narodno zgodovino, ki se je leta 1977 preimenoval v Zgodovinski inštitut Milka Kosa. Sodelavke in sodelavci inštituta nadaljujemo tradicijo raziskovanja gospodarske in družbene zgodovine v najširšem pomenu besede, obenem pa odpiramo nove dimenzije na raziskovalnih področjih, ki so v slovenskem zgodovinopisju manj raziskana, tako v razumevanju in poznavanju srednjeveške zgodovine, urbane zgodovine, zgodovine plemstva in genealoških raziskav, zgodovine identitet, zgodovine morale in družbenih razmerij, zgodovine bolezni in zdravstvenih sistemov, diplomatske zgodovine in zgodovine prve svetovne vojne, posvečamo se kritičnim izdajam virov in nadaljujemo s pionirskim delom slovenske historične topografije od srednjega veka do 19. stoletja. Svoje raziskave objavljamo v dveh knjižnih zbirkah, Thesaurus Memoriae v treh serijah (Dissertationes, Fontes, Opuscula) in Studia diplomatica Slovenica prav tako v treh serijah (Fontes, Monographiae, Personae). V bogati knjižnici pa hranimo tudi rokopisno in knjižnično zapuščino Franca in Milka Kosa, Boža Otorepca, Staneta Grande in Darjenke Mihelič, na Raziskovalni postaji v Novi Gorici pa zapuščino Henrika Tume. Sodelavci in sodelavke inštituta delujejo tudi na raziskovalnih postajah ZRC SAZU v Novi Gorici in Mariboru.

 
Priznanje ZASLUŽNI RAZISKOVALEC ZRC SAZU

lahko prejmejo upokojene raziskovalke in upokojeni raziskovalci ZRC SAZU za vrhunske raziskovalne rezultate.

Več ...

Utrinki z odra GZ

  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects