Dr. Marko Juvan

Nagrada Zlati znak ZRC SAZU za raziskave slovenske književnosti 19. in 20. stoletja in primerjalnih kontekstov: literature romantike, postromantike, realizma, modernizma in postmodernizma.