Dr. Marjan Drnovšek

Nagrada Zlati znak ZRC SAZU za temeljne študije o zgodovini slovenskega izseljenstva in fenomena slovenskih migracij v širšem evropskem kontekstu.