Dr. Krištof Oštir

Nagrada Zlati znak ZRC SAZU za vrhunske znanstvene rezultate na področju daljinskega zaznavanja in geografskih informacijskih sistemov.