Dr. Drago Perko in dr. Milan Orožen Adamič

Nagrada Zlati znak ZRC SAZU za dosežke s področja geografije: Krajevni leksikon Slovenije, Slovenija – pokrajine in ljudje in Geografski atlas Slovenije.