Dr. Boris Golec

Nagrada Zlati znak ZRC SAZU za doktorsko disertacijo Družba v mestih in trgih Dolenjske in Notranjske od poznega srednjega veka do srede 18. stoletja.