Prof. dr. Reinhard Strohm

Nagrada Častni član ZRC SAZU za sodelovanje z Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU in prispevek k ugledu in uveljavitvi ZRC SAZU v muzikološki strokovni javnosti.