Dr. Branko Marušič

Nagrada Častni član ZRC SAZU za uveljavitev slovenskega zgodovinopisja in Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU v Italiji.