Nagrade

Minimize

Znanstvenoraziskovalni center SAZU na prireditvah Generacije znanosti vsako leto nagradi izjemne raziskovalne dosežke (zlati in srebrni znak ZRC), imenuje zaslužne raziskovalce in sprejme nove častne člane.

Častni člani ZRC SAZU lahko postanejo vrhunske raziskovalke in vrhunski raziskovalci, ki pomembno prispevajo k uveljavitvi ZRC SAZU doma in po svetu.

Zlati znak ZRC SAZU za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate lahko prejmejo domače raziskovalke in domači raziskovalci, ki sodelujejo v raziskovalnih projektih in programih ZRC SAZU.

Srebrni znak ZRC SAZU lahko prejmejo mlajše raziskovalke in mlajši raziskovalci za najodmevnejši doktorat.

Priznanje Zaslužni raziskovalec ZRC SAZU lahko prejmejo upokojene raziskovalke in upokojeni raziskovalci ZRC SAZU za vrhunske raziskovalne rezultate.