O Generacijah

ZRC SAZU prireja Generacije znanosti od leta 1995. Na njih vsako leto podeli nagrade za znanstvene dosežke v preteklem letu. Ta javna prireditev je posvečena raziskovalkam in raziskovalcem s področja humanistike – ne le z ZRC SAZU, temveč tudi z drugih raziskovalnih ustanov doma in po svetu.
Namen prireditve je ustvarjalno izraziti zavest ZRC SAZU, da je za raziskovalno delo treba spodbuditi interes najširše javnosti. Projekt torej ustreza trajni programski usmeritvi ZRC SAZU v okviru njegovih prizadevanj za promocijo znanstvenega dela in aktivno vlogo v družbi.

Glede na to, da osrednji mediji dobro pokrivajo celotno prireditev in še posebej predstavijo tako delo nagrajencev kot delo hiše, menimo, da prireditev spodbuja dialog med raziskovalci in ostalimi javnostmi. Ker prireditev prenaša RTV Slovenija oz. ker televizija temeljito predstavi tako prireditev kot tudi posamezne vidike raziskovalnega dela, državljani vseh generacij dobijo kratkočasen vpogled v raziskovalno delo. Vsako leto si prireditev ogleda okoli 300 obiskovalcev v dvorani, posnetek prireditve na RTV Slovenija pa še mnogo več.

Generacije znanosti ustvarjajo vrhunski režiserji, glasbeniki, igralci in drugi umetniki.  Kombiniramo izvirne predstavitvene prijeme s področja dramatike, ustvarjalnosti in literature s sodobnimi načini predstavitve raziskovalnih rezultatov. Pri tem izkoriščamo vse mogoče tehnične možnosti, da bi čim bolj nazorno ter predvsem kratkočasno predstavili svoje delo. Prireditev Generacije znanosti se načrtno odvija na različnih prizoriščih, saj si želimo, da bi tako dosegla vsakokrat nekoliko drugo občinstvo.

Cilj prireditve je torej znanstvene dosežke s področja humanistike, družboslovja, pa tudi naravoslovja, predstaviti najširši slovenski javnosti. Ta koncept je bil uspešno predstavljen tudi na Unescovi konferenci v Pragi, spomladi leta 1999.

Vabilo

Spoštovane in spoštovani!

Vabimo Vas na tradicionalno prireditev Generacije znanosti, ki bo tudi letos v Atriju ZRC na Novem trgu 2.

Pričakujemo Vas v sredo, 17. aprila, ob 19.30.

V Vaši družbi bomo že petindvajsetič podelili nagrade za znanstvene dosežke in se z nagrajenci zadržali na družabnem sprejemu.

Oto Luthar
Priznanje ZASLUŽNI RAZISKOVALEC ZRC SAZU

lahko prejmejo upokojene raziskovalke in upokojeni raziskovalci ZRC SAZU za vrhunske raziskovalne rezultate.

Več ...

Utrinki z odra GZ

  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects
  • latest projects